Taaltoets

Politiewerk is een praktijkvak dat veel buiten op straat wordt uitgevoerd. Je hebt veel contact met mensen en dit betekent dat je je goed en duidelijk verstaanbaar moet kunnen maken in correct Nederlands. Niet alleen mondeling moet je je goed kunnen uitdrukken. Politiewerk is namelijk ook veel papierwerk. Denk maar aan alle processen-verbaal die je als agent moet uittypen. Een taaltest om jouw schriftelijke vaardigheden te testen is daarom onderdeel van de selectieprocedure.


Check hier vast zelf of jouw taalniveau voldoende is, via een test die gemaakt is door Bureau ICE.

Je ziet zo vier teksten. In elke tekst zijn delen van woorden weggelaten. Van ieder woord is een aantal letters over. Jij moet die woorden weer compleet maken. Op de lege plek mag je evenveel letters gebruiken als er al staan, of één extra. De teksten worden steeds lastiger. Voor de hele taaltoets heb je 25 minuten de tijd. De resterende tijd zie je rechtsboven in beeld. Hieronder staan eerst zes voorbeelden:

 

Het woord moet het goede aantal letters hebben.
Voorbeeld:Hij koopt een bo.
- Goed is: boek
- Fout is: bos (te kort)
- Fout is: boodschap (te lang)

Het woord moet passen bij de betekenis van de zin.
Voorbeeld: Dat jongetje is bo.
- Goed is: boos
- Fout is: boom (betekenis fout)

De tweeklank ij telt als één letter. De tweeklanken ie, ei, oe, au, ou, eu of ui tellen als twee letters.
Voorbeelden: Ik zoek m pen. [mijn]
Jan en Marian gaan op re. [reis]
Hoe heet uw buur? [buurvrouw]
Zij heeft een mooi hu. [huis]

Klik op 'Start test' om met de toets te beginnen.

Veel succes!